Fritidsundervisning i Lokalsamfundet

DOF Brædstrup Aftenskole - Fritidsundervisning i Lokalsamfundet.

Husk - selv om du er fra en anden kommune end Horsens, er du velkommen.

Alle der ønsker at støtte DOF Brædstrup Aftenskole, kan blive medlem.
Kontingent er 25 kr. pr. år.

Indmeldelse til aftenskolens leder:
Anne Grethe Nørgaard
Tlf: 40858083

Aftenskolen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund, der er en landsorganisation for upolitiske Aftenskoler.

Vi er en forening, hvis formål er at etablere undervisning og kulturelle aktiviteter i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.